Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Návrh poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1040)

Dokumenty:

zp_ALBSBUUDU8U3 up_ALBSBUUDU8U3 ob_ALBSBUUDU8U3 us_ALBSBUUDU8U3

Zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBU7DL862